DU LỊCH MALAYSIA

Du lịch Singapore – Malaysia

du-lich-malaysia-singapore1
 • Giá: 699 USD
 • Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Du lịch Singapore – Malaysia 6 ngày

du-lich-malaysia-singapore
 • Giá: Từ 599USD
 • Thời gian: 6 ngày / 5 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Tour Hà Nội-Singapore-Malaysia-Hà Nội

du-lich-singapore-malaysia
 • Giá: 589 USD/khách
 • Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Tour Singapore Malaysia 7 ngày khởi hành từ Hà Nội

cuoc-song-ve-dem-o-singapore
 • Giá: 589 USD/khách
 • Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Tour du lịch Singapore Malaysia 7 ngày

cuoc-song-ve-dem-o-singapore
 • Giá: 749 USD
 • Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Du lịch Singapore-Malaysia-Hà nội

dao-quoc-singapore
 • Giá: 589USD
 • Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Du lịch Hồ Chí Minh – Malaysia – Singapore – Hồ Chí Minh

du lich singapore
 • Giá: 585 USD/khách
 • Thời gian: 6 ngày / 5 đêm
 • Xuất phát: TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 04 37171 444
Chi tiết

Du lịch Singapore-Malaysia (Genting, Kuala Lumpur, Malaca)

malaysia
 • Giá: 589$
 • Thời gian: 7 ngày / 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 04 37171444
Chi tiết

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hồng Kông

 • Giá: 819 USD
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Xuất phát: Hà Nội
 • Hotline: 043 7171444
Chi tiết

Du lịch Singapore – Malaysia

 • Giá: 589USD
 • Thời gian: 7 ngày / 6 đêm
 • Xuất phát: Hà nội
 • Hotline: 043 7171444
Chi tiết