Danh sách nhà hàng Bãi Cháy – Hạ Long

Dưới đây là danh sánh các nhà hàng tại Bãi Cháy – Hạ Long, sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được nhà hàng ưng ý khi đi du lịch tại Hạ Long.


 


+ Danh sách nhà hàng có công suất >= 300 khách

1. Nhà hàng – Khách sạn Tiên Long

Công suất phục vụ: 300 khách

Địa chỉ: Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846372

2. Nhà hàng Hoa Biển

Công suất phục vụ: 300 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846776

3. Nhà hàng – Khách sạn Sao Mai

Công suất phục vụ: 300 khách

Địa chỉ: T 1, K2a Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846246

4. Nhà hàng Hạ Long 3

Công suất phục vụ: 300 khách

Địa chỉ: Công ty Du lịch Quảng Ninh – Đường Vườn Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846316

5. Nhà hàng – Khách sạn Moonlight

Công suất phục vụ: 300 khách

Địa chỉ: Khu Đông Hùng Thắng- Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3848848

6. Nhà hàng – Khách sạn Công đoàn

Công suất phục vụ: 350 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846442

7. Nhà hàng Hạ Long 1

Công suất phục vụ: 400 khách

Điện thoại: (033) 3846014

8. Nhà hàng Thu Hường

Công suất phục vụ: 1000 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3845142

9. Nhà hàng – Khách sạn Bưu Điện

Công suất phục vụ: 400 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3844890

10. Nhà hàng Việt Nam – Cty TNHH LD Qtế Hoàng Gia

Công suất phục vụ: 400 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long- Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846658

11. Nhà Hàng Cổ Ngư

Địa chỉ: Khu Biệt Thự Mới, Đường Hạ long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3511363 ; Fax: (033) 3515363

Email: info@halongcongu.com

+ Nhà hàng có công suất >= 100 khách

1. Nhà hàng Hoà Nguyên

Nhà hàng Hoà Nguyên Công suất phục vụ: 150 khách

Địa chỉ: T8, K9 Cái Dăm – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3845084

2. Nhà hàng Pool Side

Công suất phục vụ: 100 khách

Địa chỉ: Khách sạn Hạ Long Plaza – số 8 Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3845810

3. Nhà hàng Vườn Thanh niên

Công suất phục vụ: 150 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 384646

4. Nhà hàng Kim Quy

Công suất phục vụ: 100 khách

Địa chỉ: số 276 Đường Hạ Long (khu Cái Dăm)

Điện thoại: (033) 3846114

5. Nhà hàng – Khách sạn Hoàng Lan

Công suất phục vụ: 150 khách

Địa chỉ: Số 15, 17 Vườn Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3847878

6. Nhà hàng Ngọc Sương

Công suất phục vụ: 120 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long (khu Cái Dăm) – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846159

7. Nhà hàng – Khách sạn Hoàng Hà

Công suất phục vụ: 100 khách

Địa chỉ: Đường Hậu Cần – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3845244

8. Nhà hàng Hạ Long 2

Công suất phục vụ: 150 khách

Điện thoại: (033) 3846445

+ Danh sách nhà hàng có công suất nhỏ <= 100 khách

1. Nhà hàng – Khách sạn Thái Hà

Công suất phục vụ: 70 khách

Địa chỉ: số 58 Phố Anh Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846851

2. Nhà hàng Cafe Hạ Long – Cty TNHH Mũi Ngọc

Công suất phục vụ: 78 khách

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3847780

3. Nhà hàng – Khách sạn Biển Đông

Công suất phục vụ: 70 khách

Địa chỉ: T12, K4b Vườn Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846677

4. Nhà hàng Bích Nhuận

Công suất phục vụ: 40 khách

Địa chỉ: Ki ốt Ngã 3 Vườn Đào – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3847019

5. Nhà hàng Bay View

Công suất phục vụ: 20 khách

Địa chỉ: số 88 Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy

Điện thoại: (033) 3846888

Tags: 10076