Xe du lịch 4-7 chỗ

Bentley Flying Spur

car_bentley

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BENTLEY Số chỗ: 5 Giá thuê: 10.000.000 VND Xe Bentley Flying Spur cho thuê đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: BENTLEY – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà….

??t xe Xem chi ti?t...

Bentley Flying Spur

car_bentley

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BENTLEY Số chỗ: 5 Giá thuê : 6.000.000 VND Xe Bentley Flying Spur cho thuê đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: BENTLEY – Kiểu xe: 4-5 chỗ -….

??t xe Xem chi ti?t...

Bentley Flying Spur

car_bentley

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BENTLEY Số chỗ: 5 Giá thuê: 13.000.000 VND Xe Bentley Flying Spur cho thuê theo ngày Thông tin chi tiết Hiệu: BENTLEY – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá thuê xe: 13.000.000….

??t xe Xem chi ti?t...

Toyota Innova

car_toyotaInnova

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: TOYOTA Số chỗ: 7 Giá thuê: 1.100.000 VND Thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương Thông tin chi tiết Hiệu: TOYOTA – Kiểu xe: 7 chỗ – Điểm đi:….

??t xe Xem chi ti?t...

Toyota Innova

car21

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: TOYOTA Số chỗ: 7 Giá thuê: 1.200.000 VND Thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bái Đính Thông tin chi tiết Hiệu: TOYOTA – Kiểu xe: 7 chỗ – Điểm….

??t xe Xem chi ti?t...

Toyota Innova

car19

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu :  TOYOTA Số chỗ :  7 Giá thuê  : 1.200.000 VND Thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Đền Trần Thông tin chi tiết Hiệu: TOYOTA – Kiểu xe: 7 chỗ….

??t xe Xem chi ti?t...

Toyota Innova

car19

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu:  TOYOTA Số chỗ:  7 Giá thuê : 1.200.000 VND Thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Keo Thông tin chi tiết Hiệu: TOYOTA – Kiểu xe: 7 chỗ – Điểm….

??t xe Xem chi ti?t...

Toyota Innova

car18

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: TOYOTA Số chỗ :  7 Giá thuê : 2.000.000 VND Cho thuê xe 7 chỗ đi Yên Tử – Cửa Ông Thông tin chi tiết Hiệu: TOYOTA – Kiểu xe: 7 chỗ….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus LS 460L

car14jpg

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê: 7.200.000 VND Xe Lexus LS 460L cho thuê đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus IS250

car13

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ : 5 Giá thuê : 3.000.000 VND Cho thuê xe Lexus IS250 đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi:….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus GS350

car12

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê: 3.700.000 VND Cho thuê xe Lexus GS350 đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà Nội….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus LS 460L

car11)

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê: 4.500.000 VND Xe Lexus LS 460L cho thuê đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus GS350

car10

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu : LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê: 2.200.000 VND Xe Lexus GS350 cho thuê đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus IS250

car9

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê: 1.700.000 VND Xe Lexus IS250 cho thuê đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: LEXUS – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá thuê….

??t xe Xem chi ti?t...

Audi Q7

car8

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: AUDI Số chỗ: 5 Giá thuê: 4.400.000 VND Cho thuê xe Audi Q7 đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: AUDI – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà Nội….

??t xe Xem chi ti?t...

BMW X6

car7

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BMW Số chỗ: 5 Giá thuê: 6.100.000 VND Cho thuê xe BMW X6 đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: BMW – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà Nội….

??t xe Xem chi ti?t...

BMW X5

car6

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BMW Số chỗ: 5 Giá thuê: 4.400.000 VND Cho thuê xe BMW X5 đi nội thành Thông tin chi tiết Hiệu: BMW – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Điểm đi: Hà Nội….

??t xe Xem chi ti?t...

Audi Q7

car5

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: AUDI Số chỗ : 5 Giá thuê: 2.500.000 VND Xe Audi Q7 cho thuê đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: AUDI – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá….

??t xe Xem chi ti?t...

BMW X6

car4

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BMW Số chỗ:  5 Giá thuê: 3.700.000 VND Thuê xe BMW X6 đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: BMW – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá thuê xe:….

??t xe Xem chi ti?t...

BMW X5

car3

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BMW Số chỗ: 5 Giá thuê: 2.500.000 VND Cho thuê xe BMW X5 đón – tiễn sân bay Thông tin chi tiết Hiệu: BMW – Kiểu xe: 4-5 chỗ – Giá thuê….

??t xe Xem chi ti?t...