Xe cưới - Xe hoa

Bentley Flying Spur

car_bentley3

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: BENTLEY Số chỗ: 5 Giá thuê: 7.000.000 VND Xe Bentley Flying Spur cho thuê cưới Thông tin chi tiết – Hiệu: Bentley – Kiểu xe: 4 – 5 chỗ – Giá xe:….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus LS 460L

car17jpg

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ :  5 Giá thuê: 4.900.000 VND Xe Lexus LS 460L cho thuê cưới Thông tin chi tiết – Hiệu: Bentley – Kiểu xe: 4 – 5 chỗ – Giá….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus IS250

car16

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ: 5 Giá thuê : 2.000.000 VND Xe Lexus IS250 cho thuê cưới Thông tin chi tiết – Hiệu: Lexus – Kiểu xe: 4 – 5 chỗ – Giá xe:….

??t xe Xem chi ti?t...

Lexus GS350

car15

Thông tin cơ bản Nhãn hiệu: LEXUS Số chỗ : 5 Giá thuê  : 2.400.000 VND Xe Lexus GS350 cho thuê cưới Thông tin chi tiết – Hiệu: Lexus – Kiểu xe: 4 – 5 chỗ – Giá xe:….

??t xe Xem chi ti?t...